Bulatović: Jedna od mogućih opcija i povećanje cijene struje

Cijena električne energije za domaćinstva  je u Crnoj Gori najniža u regionu i to je možda i jedina roba koja, u minulom periodu, nije poskupila, tako da je, posve nezavisno od ekološke rekonstrukcije Termoelektrane, jedna od mogućnosti svakako i povećanje, ali na način da se to ne odrazi na ranjive kategorije saopštio je direktor EPCG Ivan Bulatović, dodajući da EPCG uvijek mora da vodi računa o balansu između svoje statutarne obaveze da stvara profit i društvene odgovornosti u smislu zaštite najranjivijih kupaca.

-Očekujem da će Elektroprivreda (EPCG) u mom mandatu biti uspješna i profitabilna, a u fokusu će mi, svakako, biti investicije kako u pogledu razvoja postojećih, tako i u dijelu koji se odnosi na valorizaciju novih izvora energije, jer se samo na taj način ozbiljno doprinosi dugoročnoj održivosti sistema i energetske nezavisnosti Crne Gore saopštio je u intervjuu Pobjedi izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović.

On je naveo da broj zaposlenih u energetskim kompanijama koje se nalaze u okviru EPCG grupe jeste doživio rast u posljednjih nekoliko godina, ali smatra da sve zaposlene treba uposliti tako da budu od maksimalne koristi za sistem. Bulatović, koji se od 30. januara ove godine nalazi na čelu najznačajnije crnogorske kompanije, najavio je da je u narednom periodu jedna od mogućnosti i povećanje cijene električne energije, ali na način da se to, kako kaže, ne odrazi na ranjive kategorije.

Na pitanje kako ocjenjuje prošlogodišnje poslovne rezultate Elektroprivrede i njenih kćerki kompanija (CEDIS, Rudnik uglja, EPCG Željezara, EPCG Solar gradnja…) Bulatović je istakao da poslovni rezultati, iako su, razumije se, veoma važni, ane moraju uvijek da budu jedino mjerilo kvaliteta u radu jedne kompanije, budući da zavise od mnogo faktora na koje je nemoguće uticati.

-Poslovni rezultat EPCG u minuloj godini je dobar, s tim što predstavlja kombinaciju više faktora, počev od hidrologije, preko spremnosti naših postrojenja, pa sve do povoljnih cijena na berzi. Kompanija je, prije oporezivanja, ostvarila rezultat u iznosu 65,87miliona eura. Ako govorimo o EPCG grupi, tu je, takođe, ostvaren dobar, pozitivan poslovni rezultat – kazao je on.

On je dodao i da je potpuno je jasno da su Crnoj Gori prijeko potrebni novi izvori električne energije, tako da je ova kompanija usmjerena na izgradnju novih objekata. Cijenim da ugradnja agregata A8 u HE Perućica a nedavno smo sa CGES-om potpisali dugo čekani ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju te prevođenje viška vode rijeke Zete u jezera Krupac i Slano, kao i ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja, ozbiljno doprinose poboljšanju performansi postojećih postrojenja. S druge strane, u kontekstu priče o novim objektima, u fokusu EPCG su svakako VE Gvozd 1 i 2, Solari 5000+ te hidroelektrane Komarnica, Kruševo i Ćehotina.

Na pitanje kako ocjenjuje broj zaposlenih u EPCG i u kompanijama iz EPCG grupe, i da li ima viška zaposlenih, on je  naveo da broj zaposlenih u energetskim kompanijama jeste doživio rast u posljednjih nekoliko godina, ali smatra da sve zaposlene treba uposliti tako da budu od maksimalne koristi za sistem, što se na najbolji mogući način može izvesti kroz razvoj novih projekata kojima se i našoj kompaniji donosi nova vrijednost.

On je istakao i da kao ozbiljan menadžment najvažnije kompanije u državi, svjesni su izazova koji ih čekaju u 2025. godini, što ih je motivisalo da pravovremeno krenemo u nabavku električne energije po povoljnim cijenama.

-Smatram da EPCG ima i znanje i iskustvo da uspješno prođe kroz sva iskušenja, pa i ono koje se odnosi na zastoj TE Pljevlja zbog radova na ekološkoj rekonstrukciji. Što se tiče cijene električne energije za domaćinstva, moram reći da su cijene u Crnoj Gori najniže u regionu te da je to možda i jedina roba koja, u minulom periodu, nije poskupila, tako da smatram da je, posve nezavisno od ekološke rekonstrukcije, jedna od mogućnosti svakako i povećanje, ali na način da se to ne odrazi na ranjive kategorije. EPCG uvijek mora da vodi računa o balansu između svoje statutarne obaveze da stvara profit i društvene odgovornosti u smislu zaštite najranjivijih kupaca – kazao je on.

U vezi propalih tendera za Željezaru, on je ukazao da su ovi tenderi pokazali da postoji interesovanje za zakup pogona Željezare, što ih čini umjerenim optimistima u smislu uvjerenja da će se, u dogledno vrijeme, pronaći respektabilan partner.

-Na pomenute tendere su se javljale ozbiljne kompanije i to je svakako nešto što treba da nas ohrabri, s tim što iz nekih tehničkih razloga nije došlo do realizacije. Smatram da Željezara, imajući u vidu njen solarni potencijal i planirane aktivnosti na tom prostoru, uz izbor adekvatnog strateškog partnera, ima ozbiljnu perspektivu – smatra Bulatović.

Opširnije u današnjoj Pobjedi


Podijeli ovaj članak