Oglasi za posao: ADP – Zid zapošljava!

ADP – Zid u programu socijalnih politika i zagovaranja ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u praćenju politika, kreiranju rješenja i zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email [email protected]. Konkurs nije namješten.

Zadaci i odgovornosti:

 • Praćenje procesa kreiranja i sprovođenja socijalnih politika koje su u fokusu rada organizacije;
 • Predlaganje rješenja i zagovaranje za njihovo sprovođenje;
 • Zagovaranje  za povećavanje odgovornosti aktera u procesu sprovođenja socijalnih politika;
 • Razvoj politika i servisa po principima humane bezbijednosti pojedinca/ke;
 • Izrada monitoringa i izvještaja o evaluaciji programa;
 • Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;
 • Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;
 • Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
 • Puno radno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • VSS
 • Radno iskustvo u oblasti socijalnih politika;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad u MS office;
 • Prebivalište u Crnoj Gori.
 • Sposobnost timskog rada;
 • Minimum 2 godine iskustva u radu u EU projektima;
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti.

Svi kandidati čije prijave budu zadovoljavale kriterijume navedene u opisu pozicije, biće kontaktirani.

ADP – Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici. Razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana.

Podijeli ovaj članak