Macura i Kostić planiraju da šire biznis u Crnoj Gori, od CBCG čekaju odobrenje za Addiko banku

Kompanije Alta Pay Group i Agri Europe Cyprus Limited podnijele su Centralnoj banci (CBCG) zahtjeve za sticanje vlasničkoj udjela u podgoričkoj Addiko banci.

Za “Vijesti” je ovo zvanično saopšteno iz Centralne banke Crne Gore (CBCG). Obje kompanije su u vlasništvu srbijanskih biznismena Alta Pay Group u vlasništvu Davora Macure, a “Agri Europe Cyprus Limited” u vlasništvu Miodraga Kostića.

Ovo je dio ulaska firmi dvaju biznismena u vlasnički udio austrijske Addiko Banke AG koja posluje u nekoliko zemalja regiona.

U CBCG su aktuelna dva procesa odlučivanja po zahtjevima za sticanje indirektnog kvalifikovanog učešća u akcijskom kapitalu Addiko banke Podgorica, kao supsidijara matične banke Addiko AG.

Prvi zahtjev je podnio potencijalni sticalac “Alta Pay Group” Beograd sa planiranim učešćem od 29,59 odsto u akcijskom kapitalu banke, dok se drugi zahtjev tiče sticanja od 26,991 odsto učešća od strane potencijalnog sticaoca “Agri Europe Cyprus Limited‘, kazao je Vijestima direktor Direkcije za licenciranje, odobrenja, mjere i ocjenu usklađenosti u Sektoru za kontrolu banaka Nikola Bašanović.

On je pojasnio da CBCG sprovodi postupak odlučivanja i komunicira sa punomoćnicima ova dva pravna lica, u cilju dostavljanja svih relevantnih informacija i podataka potrebnih za donošenje odluka po ovim pitanjima.

Rok za odlučivanje je 60 radnih dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva,pojasnio je Bašanović.

Miodrag Kostić je vlasnik MK grupe koja je već prisutna na crnogorskom tržištu. MKG Properties, dio MK grupe, u maju 2022. je na Monetenegro berzi kupila akcije Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela od svojih povezanih firmi kao i dijela malih akcionara, čime je na sebe objedinila 32,2 odsto akcija Budvanske rivijere i 31,25 odsto akcija u Sveti Stefan hotelima. Vrijednost transakcije iznosila je 24,27 miliona eura.

MK grupa je, kako je ranije saopšteno, do sada u turizam u jadranskom regionu investirala 500 miliona eura, a trenutno u većinskom ili manjinskom vlasništvu posjeduje 15 hotela u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Kostićeva firma “Beo real estate” (specijalizovana za nekretnine) je u maju 2018. registrovala u Crnoj Gori firmu “Mont lux real estate”, koja je u junu te godine postala vlasnik sedam luksuznih apartmana u kompleksu “Dukley gardens” na Zavali. Početkom jula te godine Kostić prodaje “Mont lux real estate” firmi MCG Montenegro koja je dio Stratex grupe.

Kostić u Srbiji ima AIK banku i Eurobank Direktnu, kao i Gorenjsku banku u Sloveniji. Prema podacima koji su dostupni na sajtu MK grupe prisutni su na tržištima Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.

Savjet CBCG je krajem januara dao odobrenje za pružanje platnih usluga platnoj instituciji Alta Pay Group sa sjedištem u Budvi. Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekta, ovo preduzeće je osnovano 2019. godine i jedni osnivač je Davor Macura. Vijesti su krajem prošle godine  pisale da se Macura, odnosno jedna od njegovih firmi iz Srbije, bio zainteresovan da dođe do vlasništva u Prvoj banci, koju sada kontroliše Aco Đukanović.

Opširnije u Vijestima

Podijeli ovaj članak