Zetu priključuju središnjem regionu

Opština Zeta, koja je postala samostalna 2022. godine, biće uvrštena u središnji region države zbog planiranja razvojnih prioriteta i sprovođenja i praćenja politike regionalnog razvoja.

Strategija regionalnog razvoja će se i dalje donositi na period od sedam godina, ali ne mora biti usklađena sa Prostornim planom države, ubuduće je pratiti godišnji akcioni planovi sa ključnim razvojnim projektima i procjenom troškova, indeks razvijenosti opština na osnovu kojih one dobijaju pomoć u novcu iz Egalizacionog fonda više se neće utvrđivati Strategijom, već će to činiti Vlada.

To su ključne novine u Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju koji je na javnu raspravu stavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Novina je i da se mijenja razvrstavanje opština prema stepenu razvijenosti, pa će umjesto šest grupa ubuduće biti pet grupa i neće postojati indeks razvijenost neke opštine do 30 odsto, već je najniži do 50 odsto prosjeka u državi.

Predviđeno je da se briše iz važećeg zakona član koji se odnosi na bazu podataka o razvojnim projektima, kao i član koji se odnosi na dosadašnju kaznenu politike, ako se ne unose podaci o razvojnim projektima u elektronsku bazu.

Zakon o regionalnom razvoju stupio je na snagu 23. aprila 2011. godine, s ciljem cjelovitog uređenja načina podsticaja i planiranja regionalnog razvoja  Crne Gore i drugih pitanja od značaja za regionalni razvoj. Promjenom teritorijalne organizacije Crne Gore, zakon je mijenjan i dopunjavan (2015. i 2019. godine), kada su uključene opštine Gusinje, Petnjica i Tuzi, a uvedeni su, između ostalog, i dodatni podsticaji za direktna ulaganja i osnivanje biznis zona.

“Strategiju regionalnog razvoja pratiće godišnji akcioni planovi sa ključnim razvojnim projektima i procjenom troškova mjera za podsticanje razvoja. Razvojni projekti su projekti izgradnje ili rekonstrukcije saobraćajne, komunalne, obrazovne, zdravstvene, socijalne i energetske infrastrukture, u funkciji zaštite životne sredine, očuvanja i održivog korišćenja kulturnih dobara i unapređenja kapaciteta naučnih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih i drugih institucija, i drugi projekti koji su u funkciji regionalnog razvoja, jačanja konkurentnosti i unapređenja životnog standarda. Manji lokalni projekti rekonstrukcije koji čine dio mjera sadržanih u strateškim planovim razvoja jedinica lokalne samouprave ne planiraju se u godišnjem akcionom planu Strategije”, novina je u nacrtu.

Državna uprava će, kao što je predviđeno, Ministarstvu ekonomskog razvoja morati da dostavlja godišnje izvještaje o realizaciji razvojnih projekata za sprovođenje Regionalne strategije, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Taj rok je prethodno bio do kraja aprila.

Predloženo je i brisanje više članova Zakona o regionalnom razvoju, pa bi ovaj propis sada trebalo da ima 26 članova.

“Primjena zakona nema za cilj ostvarenje prihoda za budžet, već unapređenje pozicioniranosti politike regionalnog razvoja, kao i Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, što za cilj ima jačanje osnove za unapređenje planiranja i implementacije ove politike”, navodi se u Analizu uticaja ovog propisa (RIA).

Pojašnjeno je da primjena novih zakonskih rješenja neće stvoriti administrativna optrećenja i biznis barijere, a neće biti potreban ni dodatni novac niti će biti troška po građane i privredu. Navodi se da je ciljna grupa ovog propisa – stanovništvo, koje treba da osjeti benefite regionalnog razvoja, a posebno oni u manje razvijenim sredinama, kao i oni koji stvaraju i sprovode ove politike.

Na Nacrt ovog zakona mišljenje mora dati i Ministarstvo finansija.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak