“Luka Bar obezbijedila 1,46 miliona eura u nova tri EU projekta”

Dodajte komentar

Luka Bar saopštila je da je kao rezultat uloženih napora i uspjeha u prethodnom programskom periodu 2014 – 2020, u novom programskom periodu 2021-2027, u okviru Euro MED programa, Luka Bar obezbjedila učešće na dva projekta a u septembru je započeo jedan strateški projekat iz South Adriatic Programa.

“Ukupan budžet oprijedijeljen za Luku Bar iznosi 1,46 miliona eura. U okviru ovih projekata biće pripremljena tehnička dokumentacija za velike infrastrukturne projekte, planirano je uređenje unutrašnjeg parkinga u luci kao i nabavka opreme za eko zaštitu, instalacija solarnih panela i sl. Dodatno, u narednoj godini Luku Bar očekuju i rezultati kandidovanja projekata iz ADRION Programa kao i priprema i kandidovanje novih projekata u South Adriatic Programu”, saopšteno je iz Luke Bar.

U Bariju je, kako dodaju, 23.11.2023.godine održan događaj vezan za kapitalizaciju rezultata Programa Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020 u susret novom South Adriatic Programu 2021-2027.

“Prema agendi, u okviru teme “Urbanističko planiranje i održiva aktivna mikro-mobilnost” je održana prezentacija 5 projekata iz Programa Italija – Albanija – Crna Gora od kojih je “Luka Bar” AD bila projekt partner u 3, uključujući i EFINTIS, u kojem je bila vodeći partner. Ovi konkretni projekti su posebno izdvojeni kao primjeri dobre prakse i uspješne realizacije a koji imaju potencijal prenosivosti rezultata i aktivnosti na druge projekte koji bi se mogli realizovati u okviru novog programa. Za Luku Bar je od izuzetne važnosti učešće na ovom događaju i Luka Bar je prepoznata kao pouzdan partner od strane evropskih institucija sa iskusnim timom u realizaciji EU projekata”, navodi se u saopštenju.

Kako kažu, u prethodnom programskom periodu 2014-2020, Služba upravljanja međunarodnim projektima je uspješno realizovala 13 projekata finansiranih od strane EU i to 8 projekata iz ADRION programa, 4 projekta iz Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora programa i 1 projekat iz MED programa. Navedeni projekti su donijeli značajna unapređenja u luci u oblasti digitalizacije, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, održive mobilnosti, unapređenje bezbjednosti i sigurnosti u luci.

“Rad na evropskim projektima izdvojio je Luku Bar po uspjehu u samom vrhu institucija na državnom i regionalnom nivou što je rezultiralo brojnim učešćima zaposlenih iz ove Službe na međunarodnim konferencijama i panelima na evropskom nivou. U ovim aktivnostima posebno se izdvaja poziv na učešće u okviru Političkog foruma Ujedinjenih Nacija o održivom razvoju u Njujorku (jul 2023.) na temu „Regionalna saradnja i ubrzanje implementacije ciljeva održivog razvoja (SDG-a)“: Uloga Centralnoevropske inicijative (CEI)“. Od predstavnika 17 zemalja koje čine Centralnoevropsku inicijativu odabrana je jedino Luka Bar da kao uspješni korisnik EU fondova predstavi rezultate rada na projektima i saradnje sa međunarodnim partnerima”, navodi se u saopštenju.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *