Cijena goriva poskupljuje taksi usluge?

Dodajte komentar

Uvođenje tarifa taksistima, u okviru nove odluke o auto-taksi prevozu, ne mora usloviti poskupljenje taksi usluga, ako se to dogodi, prije će biti posljedica rasta cijena goriva, mišljenja su u Sekretarijatu za saobraćaj i podgorički taksisti…

Sekretar Sekretarijata za saobraćaj Lazarela Kalezić kaže da Odluka o auto taksi prevozu je donijeta 2006. godine i njene izmjene su vršene 2007., 2009., i 2017. godine. “Nakon posljednje izmjene Odluke donesen je novi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju kojim je, pored ostalog, precizirano da „bliže uslove, organizaciju, optimalan broj auto-taksi vozila, minimalni broj auto-taksi vozila prilagođenih licima sa invaliditetom, minimalne i maksimalne cijene u okviru taksi tarife i način obavljanja auto-taksi prevoza propisuje nadležni organ lokalne samouprave”. Iz navedene odredbe proizlazi obaveza da se uradi nova Odluka kojom će se definisati upravo minimalne i maksimalne cijene u okviru taksi tarife”, kaže Kalezić.

Ona ističe da su Nacrtom Odluke uvedene tri tarife koje se odnose na vožnju po gradu, noćnu vožnju od 22 časa do šest časova ujutru i vožnju van grada.

“Usluge koje su prepoznate i za koje su određeni rasponi tarifa su: start, vožnja po kilometru i čekanje po jednom času. Za sve tri tarife predviđen start u rasponu od 40 centi do eura, raspon cijena za vožnju po kilometru po gradu i u toku noćnje vožnje je takođe od 0,40 do eura, dok za vožnju van grada iznosi od 0,30 do eura. Precizirane su i cijene za čekanje po satu po kojem minimalna cijena može biti pet, a maksimalna deset eura”, kaže Kalezić.

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju dao je lokalnim samoupravama pravni osnov da utvrde minimalne i maksimalne cijene u okviru auto taksi tarife, ističe sagovornica “Vijesti”.

„Novost je svakako uvođenje tarife za start. Znači, taksi prevoznici će samostalno, a na osnovu svojih kalkulacija i analiza odrediti koje su to vrijednosti njihovih usluga koje će im obezbijediti zadovoljavajući nivo profitabilnosti, odnosno biće i dalje izloženi uticaju tržišta. Navedeno znači da uvođenje ovih novina to jest starta, ne mora nužno značiti i povećanje cijena taksi prevoza. Treba imati u vidu da uvođenje tarife za startnu voznju ne predstavlja novi namet na taksi prevoznike i da je realnije očekivati cjenovnu preraspodjelu unutar tarifa nego povećanje ukupne cijene vožnje”, kaže Kalezićeva. Sekretarka Kalezić kaže da Podgorica za­slu­žu­je re­pre­zen­ta­ti­van, organizovan i bez­bje­dan auto-tak­si prevoz i po tom pitanju sigurno ima mjesta za unapređenje. U in­te­re­su nam je uvo­đe­nje re­da, bo­lje dostupnosti i efi­ka­snosti tak­si prevoza, kao i ­o­štri­je kon­tro­le, najavljuje Kalezićeva.

„Ono na čemu ćemo insistirati jeste neophodnost poštovanja obaveze određivanja minimalnog broja auto-taksi vozila prilagođenih licima sa invaliditetom. Već planiramo preduzeti aktivnosti da se unaprijedi ova situacija. Takođe, smatramo vrlo važnim da se unaprijedi profesionalizam taksi vozača kao učesnika u saobraćaju s obzirom na ve­li­ki broj sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća u ko­ji­ma uče­stvu­ju tak­si­sti.

U narednom periodu planiramo da nađemo model koji će stimulisati poslenike u ovoj oblasti da u svoj vozni park uvedu automobile na električni ili hibridni pogon i na taj način utičemo na smanjenje zagađenja i praćenje trendova u auto industriji”, kaže Kalezićeva.

“Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, daje se lokalnim samoupravama samo mogućnost da utvrde minimalne i maksimalne cijene za auto taksi usluge, a taksi prevoznik samostalno određuje visinu starta u okviru odredbi propisanih Odlukom i predlaže cjenovnik svojih usluga prevoza. Isti mora biti ovjeren i od strane gradskog Sekretarijata za saobraćaj. Taksi prevoznik je obavezan da na vidnom mjestu u vozilu istakne cjenovnik usluga prevoza, tako da ga putnici mogu bez teškoće pročitati”, kaže Kalezićeva.

Taksisti žele da dobiju više informacija

Nekoliko vlasnika taksi firmi i taksista, koje su „Vijesti” kontaktirale, juče nijesu željali da prognoziraju da li će uvođenje starta poskupiti usluge taksi prevoza. Slijedi javna rasprava o ovom predlogu i na njoj će se pokušati razjasniciti sve nedoumice koje muče i taksiste. Teksisti su jedino saglasni da bi cijene goriva mogle da utiču da i oni poskupe svoje usluge.

Izvor: Vijesti online

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *