Akcionarima treba platiti veću cijenu

Dodajte komentar

Vještak ekonomsko finansijske struke Hamid Šabović Privrednom sudu je poslao odgovor na prigovor tuženih ZIF Eurofonda i DZU Euroinvesta u kojem ostaje pri ranijem nalazu, odnosno procjeni njihovog duga prema akcionarima.

U parnici koju su poveli 70 nesaglasnih akcionara, kojima nije isplaćen vlasnički ulog, Eurofond i Euroinvest su prigovorili nalazu vještaka i ne slažu se sa tromjesečnim prosjekom neto imovine fonda za septembar, oktobar i novembar 2014, kao ni cijenom akcija, za koju tvrde da je vještak “prepisao iz spisa predmeta”.

Kako ću od 22. 12. 2016. godine biti odsutan i nalazit ću se van Crne Gore do kraja januara 2017. i neću objektivno biti u mogućnosti da pristupim raspravi u zakazanom ročištu izjašnjenje dajem u pisanoj formi i blagovremeno kako bih omogućio da se glavna rasprava održi i eventualno okonča, a u cilju racionalnosti i ekonomičnosti postupka“, naveo je u odgovoru Šabović.

Razlika između iznosa koji traže tužioci i stvarne tržišne cijene iznosi 1.852.592 eura, i to samo u odnosu na 69 tužilaca koji nijesu povukli tužbu. Tuženi su spremni nesaglasnim akcionarima da plate samo tržišnu cijenu akcija od 2,2 centa, dok se tužbenim zahtjevom traži isplata po cijeni od oko 14 centi.

Vještak smatra da primjedba tuženih nije osnovana jer on prosječnu cijenu za tri mjeseca, koja su prethodila održavanju skupštine akcionara ZIF Eurofonda (16. 12. 2014), nije prepisivao ni iz spisa predmeta, niti bilo iz kojeg akta.

Jedina prosječna cijena koja je utvrđivana, kako je dodao Šabović, jeste cijena koju su tužioci naveli u tužbenim zahtjevima koja nije bila pravilno izračunata, pa je vještak nije mogao uvažiti.

On je naveo, takođe, da je Nadzorni odbor utvrdio neto vrijednost imovine fonda na bazi dokumentacije tuženog, a svi podaci dostavljeni su državnim organima i Komisiji za hartije od vrijednosti, koja je takođe vršila provjeru obračuna i nije našla da je učinjena greška, nepravilnost ili propust.

NLB banka je dostavila podatke o prvoj isplati

Vještak je u odgovoru na prigovor tuženih obavijestio sud da je NLB banka dostavila dokaze o isplatama dijela novčanih sredstava nesaglasnim akcionarima, odnosno, tužiocima u ovom sporu.

Na bazi tih dokumenata tužiocima je omogućeno da raspolažu sa svim potrebnim podacima koji su dovoljni za okončanje postupka, naveo je Šabović.

DZU Euroinvest je, naime, isplatio do sada ukupno 850.000 eura, ili oko 13 odsto pojedinačnih potraživanja za 161 nesaglasnog akcionara.

Vijesti

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *