Mujović poručio vrhu državnih firmi u energetici: Smanjite apanaže, trošak putovanja i službenih automobila

Ministar energetike i rudarstva prof. dr Saša Mujović inicirao je kolegijum sa izvršnim direktorima i predsjednicima Odbora direktora privrednih subjekata koji su u nadležnosti ovog resora, tokom kojeg je dao precizna zaduženja kompanijama iz energetskog sektora u cilju pripreme za 2025. godinu.
Konkretnim aktivnostima je zadužio Odbore direktora iz EPCG grupe da donesu obavezujući zaključak vezan za korišćenje službenih vozila, troškova putovanja, reprezentacija i stimulansa u cilju ostvarivanja ušteda, kao i da redovno dostavljaju Izvještaje o realizaciji biznis planova te da Ministarstvo blagovremeno obavijeste o eventualnim problemima u realizaciji istih.

Ministar Mujović je imao posebno zaduženje za SOLAR GRADNJU da angažuju sve ekipe u punom kapacitetu da za vrijeme ljetnje turističke sezone završe aktivnosti ugradnje FNS za centralni i sjeverni region, kako bi južni dio bio odrađen nakon ljetnje turističke sezone.

Na kolegijumu je razmatrana dinamika i stepen realizacije prethodno utvrđenih i dostavljenih biznis planova sa osvrtom na stepen realizacije u odnosu na prethodne dvije godine kao i mjere racionalizacije resursa čije korišćenje je na teret budžeta privrednih subjekata.

Razmatrana je opravdanost prilično visokih troškova korišćenja službenih vozila (goriva i amortizacije), putovanja, reprezentacija, kao i isplaćenih stimulansa za članove menadžmenta.
Ministar Mujović dao je nalog da ovi troškovi, koji značajno opterećuju budžet, MORAJU biti svedeni na racionalnu mjeru, te da o mjerama uštede po ovim stavkama blagovremeno obavijeste Ministarstvo energetike i rudarstva. On je istakao zadovoljstvo konstruktivnošću sastanka i velikim doprinosom koji su dali svi predstavnici menadžmenta kompanije što, kako je naveo, “ohrabruje da svi zajedno idemo u jednom dobrom pravcu kako bi imali snažan energetski sektor”- navodi se u saopštenju.

Podijeli ovaj članak