Rudnik uglja traži da Opština odgodi naplatu 2,3 miliona eura

Rudnik uglja (RUP) nije platio Opština Pljevlja dug od 2,3 miliona eura na osnovu pravosnažne presude Apelacionog suda iz marta ove godine zbog nepoštovanja ugovora o plaćanju naknade za urađenje gradskog zemljišta.

Umjesto toga najveće pljevaljsko preduzeće sa lokalnom upravom pregovara o modelu kako da vrati dug, a da se ne ugrozi poslovanje. Razlog za pregovore je taj što će RUP, kao i Elektroprivreda (EPCG), naredne godine imati otežano poslovanje zbog osmomjesečnog remonta Termoelektrane (TE) kojoj isporučuje najveće količine uglja za proizvodnju struje i čija prodaja predstavlja osnov prihoda najveće kompanije u Pljevljima.

“RUP još nije uplatio Opštini 2,37 miliona eura, nakon presude Apelacionog suda, koji je u martu, okončao dvanaestogodišnji spor koji je lokalna administracija vodila sa najvećom kompanijom u gradu, zbog nepoštovanja ugovora o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta”, potvrdio je “Vijestima” predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš.

Prvi čovjek grada kaže da pregovaraju sa rukovodstvom Rudnika o načinu na koji će izmiriti milionski dug.

“U dogovorima smo na koji način da izvrše uplatu. Ne želimo da ugrozimo poslovanje RUP-a”, pojasnio je Vraneš.

U presudi Apelacionog suda iz marta ove godine je navedeno da je Rudnik, Opštini trebalo da uplati novac u roku od osam dana od prijema presude, pod prijetnjom izvršenja, a sve sa zateznom kamatom od dana donošenja presude 18. marta ove godine do isplate.

Iznos od skoro 2,4 miliona eura, sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate, Rudnik uglja treba da plati na ime vrijednosti izvedenih radova glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, izrade glavnog projekta za prečišćavanje vode iz akumulacionog jezera u sklopu objekta na Pliješi, izvođenja radova na preostalom dijelu fekalnog kolektora do mjesta na kom se planira postrojenje za otpadne vode u Židovićima, regulisanju korita rijeke Breznice u dužini od 600 metara, kao i postavljanju sekundarnog kolektora u dužini od 325 metara.

Dosuđeni iznos odnosi se i na izvedene radove na glavnom dovodu pitke vode visoke i niske zone Pliješ, za dio izvođenja radova na objektima novog postrojenja na Pliješi, prečišćavanje vode iz akumulacije Otilovići u sklopu objekta na Pliješi. I za izvođenje radova na realizaciji projekta fekalne kanalizacije na području mjesne zajednice Ševari.

Izvor: Vijesti

Podijeli ovaj članak