Investiciono društvo Sasa Capital zapošljava: Broker/investicioni savjetnik

Broker/investicioni savjetnik u Investicionom Drštvu Sasa Capital AD Podgorica Mjesto zaposlenja Podgorica

Stručna sprema:            VSS-Ekonomski ili srodni fakultet

Radno iskustvo:             poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Potreban uslov:              posjedovanje licence za brokera/investicionog savjetnika

Poželjno:                            poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

Opis posla:

 • prati promjene i obavlja aktivnosti na tržištu kapitala;
 • vodi, održava i čuva evidenciju u vezi sa klijentima,;
 • osigurava da se na dan ispunjenja obaveza kupljeni/prodati finansijski instrumenti/novac prenesu na račun kupca/prodavca;
 • ispostavlja dokumentaciju
 • obavlja povjerene poslove u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Dodatno:

 • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata, izvršenje naloga za račun klijenta, trgovanje za svoj račun, upravljanje portfeljem, investiciono savjetovanje, usluge sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa i bez obaveze otkupa;
 • održavanje i razvijanje kontakta sa Višim rukovodiocem, internom revizijom i internom kontrolom u cilju adekvatnog praćenja poslovanja na tržištu kapitala;
 • Sarađivanje i održavati kontakata s relevantnim institucijama na tržištu kapitala;
 • Predlaže Višem rukovodiocu pojedinačne politike i procedure, te izmjene postojećih politika i procedura, prati usklađivanje sa važećim internim/eksternim aktima;
 • Sastavljanje i prezentovanje izvještaja za potrebu sektora i/ili rukovodstva;
 • Izvještava regulatora i interna tijela, druge sektore, rukovodstvo.
 • Poznavanje regulative vezano za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i izvještavanje Uprave Policije

Kontakt:

tel: 067 619 999 

mail: [email protected]

Podijeli ovaj članak