Izazovna vremena su šansa za one koji su i dovoljno brzi i spremni za maraton

Autor: Milovan Novaković. šef kancelarije Colliers-a za Crnu Goru

Tekst je preuzet iz Revije časopisa NIN koja je posvećena nedavno održanom “Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona” u Bečićima čiji je jedan od medijskih patnera bio portal Bankar.me. Reviju možete preuzeti na ovom linku.

Nakon skoro dvije decenije postojanja Colliers-a u Crnoj Gori, stvorili smo vrijednost svojim klijentima, a ostvareni rezultati govore o nama

Naša globalna prisutnost i intenzivna saradnja unutar jake mreže, snaženje regionalne saradnje u Adria regionu, diverzifikovanost usluga, stručna ekspertiza naših zaposlenih praćena visokim stepenom etike u poslovanju, najviše su doprinijeli našem uspjehu na ovako malom tržištu koje ne prašta ozbiljne greške. Kao rezultat gorenavedenog, u doba ekspanzije na tržištu nekretnina bili smo prisutni i sarađivali smo sa skoro svim velikim investitorima, bankama i drugim finansijskim institucijama, državnim organima, a tokom perioda stagnacije naše usluge su uglavnom koristili klijenti koji su tražili najbolje nove scenarije za svoje projekte u skladu sa novonastalim tržišnim okolnostima, kao i banke za koje smo pružali diversifikovane usluge, kao što su procjene njihovih portfolija, specifična istraživanja tržišta, optimizacije troškova zakupa i druge konsultantske usluge. Veoma je bitno pomenuti i to da smo sve vrijeme slušali signale koje smo dobijali od samog tržišta, učili na stečenim iskustvima i usklađivali svoju politiku poslovanja sa trenutnim tržišnim okolnostima i spremno se pripremali za nadolazeće, ponekad i ne tako predvidive izazove.

Iskren i profesionalan odnos prema našim klijentima, kao i oprezan pristup prilikom ulaska u nove poslove, gdje smo u mnogim situacijama morali reći „NE” potencijalnim klijentima, kao i racionalno vođenje kompanije su zasigurno doprinijeli našem opstanku na ovako malom i limitiranom tržištu. Uspjeli smo i da budemo akteri najvećih akvizicija u različitim industrijama koje su se desile u Crnoj Gori, jedna od posljednjih je i akvizicija Capital Plaza, gdje smo nastupali kao ekskluzivni agent i ujedno koordinirali čitav proces ove najveće akvizicije, od skoro 90.000 m2, u ovom segmentu nekretnina u Crnoj Gori i u ovom dijelu Evrope.

Colliers Crna Gora je u prethodnim godinama nagrađivan više puta od strane najeminentnijih institucija kao što je International Property Awards i proglašavan za najbolju konsultantsku kompaniju i agenta iz oblasti nekretnina u Crnoj Gori, što je bio slučaj i prethodne godine. Vrijedno je pomenuti da je crnogorski Colliers proglašen za najbolju konsultantsku kompaniju u Evropi za 2015/2016. godinu i time ujedno postao prva kompanija iz ovog dijela Evrope koja je dobila to priznanje.

Ono što je važno pomenuti je to da, pored geopolitičke, pravne i planske stabilnosti, država mora strateški, sa ljudima od struke, nastaviti sa realizacijom infrastrukturnih projekata, sa fokusom na putnu i vazdušnu infrastrukturu, kako bi Crna Gora dodatno unaprijedila svoju dostupnost, kao i promovisati u praksi održivu gradnju usklađenu sa najpriznatijim svjetskim standardima.

Za mlade destinacije poput Crne Gore, ekspertiza koju donose investitori je važnija od njihove finansijske snage. Projekti kao što su Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi i manji slični su najbolji primjeri za to. Investitori ovih projekta nijesu samo prepoznali potencijal destinacije, već su, kroz kvalitetnu promociju istih, pozicionirali Crnu Goru na mapi najluksuznijih destinacija u Evropi i šire. Oni su ujedno i jedni od naših najboljih ambasadora u svijetu.

Mi ćemo i dalje nastaviti da budemo spona koja stvara vrijednost i promoviše Crnu Goru kao atraktivnu destinaciju za ulaganje.

Podijeli ovaj članak