Atlas banka: Fondu vraćena 64 miliona, povjerioci dobili 500 hiljada

Prodata imovina u vrijednosti od 17 miliona eura, priznata potraživanja od 75,7 miliona eura, isplaćenih 64 miliona eura Fondu za zaštitu depozita i pola miliona za izlučna i obezbijeđena potraživanja, naplaćenih 37.4 miliona eura dospjelih potraživanja po kreditima i kreditnim karticama…

Ovo je bilans rada stečajne uprave Atlas banka kojom rukovodi stečajni upravnik Mirko Rađonjić u pretekom petogodišnjem periodu.Stečaj u Atlas banku koja je u vlasništu biznismena Duška Kneževića je uveden 5. aprila 2019.godine.Ukupni depoziti kod ove banke kada je uveden stečaj bili su 189 miliona eura, od čega su zaštićeni, u pojedinačnim iznosima do 50.000 hiljada i za koje je garantuje Fond za zaštitu depozita su bili 89 miliona eura.

Prema poslovnim evidencijama banke priznata potraživanja povjerilaca su na 31.decembar prošle godine 2023. godine iznosila 75.5 miliona eura. Banka je u periodu od 05.04.2019. do 31.12.2023. godine Fondu za zaštitu depozita prenijela 61 milion eura ili 72,9 odsto vrijednosti isplaćenog novca od strane Fonda. Banka je u ovoj godini prenijela Fondu još tri miliona eura (zaključno sa krajem maja), što sveukupno iznosi 64 miliona eura, od uvođenja stečaja, odnosno 76,5% od ukupno isplaćenih sredstava od strane Fonda na ime gantovanih depozita, naveli su iz Atlas banke u stečaju, dodajući da je Fond za garantovane depozite isplatio klijentima banke 83,7 miliona.

BIVŠI RADNICI POKRENULI SUDSKE SPROVE

Iz stečajne uprave su pojasnili da poslovni klijenti, ostali povjerioci i akcionari banke nijesu pokretali bilo kakve žalbene postupke u vezi sa svojim potraživanjima, ali da je jesu bivši radnici i da se ti sudski postupci vode zbog neostvarenih radničkih prava prije pokretanja stečajnog postupka Nakon otvaranja stečaja su evidentirana, kao sporna potraživanja, potraživanja bivših zaposlenih iz rada i po osnovu rada, iz perioda prije otvaranja stečaja, a koja nisu utvrđena bilo kakvom sudskom odlukom i po osnovu kojih se vode određeni sudski postupci, kazali su u stečajnoj upravi iz koje nijesu precizirali kolika su ta potraživanja bivših zaposlenih.

Stečajna uprava nije prenosila imovinu niti obaveze Atlas banke na neku drugu banku.

Od uvođenja stečaja do kraja decembra prošle godine banka je unovčila putem javne prodaje imovinu ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 17 miliona eura, dok je za isti period na ime izlučnih i obezbijeđenih potraživanja isplatila ukupno 0,5 miliona eura, a naplatila je 37,4 miliona eura dospjelih potraživanja po kreditima i kreditnim karticama, kazali su iz stečajne uprave.
Vijesti su pitale koliko još ima imovine Atlas banke u stečaju koja se nudi na prodaju, odnosno,kolika je njena vrijednost i šta ona sadrži, ali na to pitanje nije dat precizan odgovor.

Banka svoju imovinu finansijski iskazuje u skladu sa MRS/MSFI koji zahtjevaju procjenjivanje, odnosno mjerenje imovine po fer vrijednosti, kao obezvređenje imovine svođenjem vrijednosti imovine na nadoknadivu vrijednost. U skladu sa pomenutim standardima banka redovno vrši procjenu/reprocjenu imovine u svom vlasništvu prije svakog oglašavanja prodaje. Navedeno podrazumijeva da će se i ubuduće,prije svakog unovčavanja (prodaje) preostale imovine, vršiti njena procjena, nakon koje će biti poznata i pojedinačna vrijednost preostale imovine, odgovor je na pitanje Vijesti.

(Opširnije u današnjim “Vijestima”)

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak