Vlada smatra da joj Luštica Development duguje 3,8 miliona

Dodajte komentar

Vlada Crne Gore očekuje da joj kompanija Luštica Development iz Tivta koja na sedam miliona kvadrata zakupljenog državnog zemljišta na istoimenom poluostrvu u Krtolima kod Tivta razvija novi turistički grad Luštica Bay, uskoro uplati preko 3,8 miliona eura na ime dospjelih obaveza te kompanije prema državi po osnovu tzv. bruto primitaka i naknade za raspolaganje placem.

Te obaveze regulisane su Ugovorom o zakupu i izgradnji kojeg su krajem oktobra 2009. potpisali tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović (DPS) u ime Vlade i Samih Saviris, vlasnik egipatsko-švajcarske kompanije Orascom koja stoji iza kompanije Luštica Development.

Vlada je, naime, nedavno razmatrala informaciju o realizaciji svojih zaključaka iz 2017. donesenih povodom ovih obaveza Luštice Development, nakon čega je usvojila novi zaključak u kojem se Ministarstvo finansija obavezuje da “projektnoj kompaniji (Luštica Development – prim.aut.) dostavi instrukcije za plaćanje obaveze utvrđene po osnovu “bruto primitaka” i raspolaganja placem iz Ugovora o zakupu i izgradnji…. od 23. 10. 2009. godine, shodno izvještaju pravnog lica “MV Konsalt” d.o.o. Podgorica od 22. decembra 2022. u iznosu od 3.818.103 eura.”

Ministarstvo finansija je obavezano i da Luštici Development izda instrukcije za plaćanje ovog iznosa prema državnoj kasi i da od kompanije “zatraži da izvrši plaćanje obaveza prema Vladi Crne Gore… u roku od 60 dana od dana prijema navedenih instrukcija”.

Inače, Luštica Development je do sada u realizaciju projekta izgradnje novog turističkog grada Luštica Bay čija se ukupna vrijednost projekta predviđena na 1,1 milijardu eura, investirala oko 370 miliona eura. Ta kompanija već izvjesno vrijeme ne uspijeva da riješi spor sa Vladom u vezi s obračunom naknade od 2 odsto koju po Ugovoru iz 2009. ona treba da plati državi na svoje bruto-primitke od svih djelatnosti koje sprovodi u Luštica Bay-u.

Naime, prema tumačenju revizorske kuće “Racio Mont” iz Kolašina koju je Vlada angažovala 2018. da utvrdio ukupne bruto primitke Luštice Development do 31. decembra 2017. i obračuna naknadu koje ona treba da plati državi, u ukupne primitke te kompanije uračunati su i iznosi PDV-a koje su platili korisnici usluga tivatske kompanije, pa je onda i na taj način uvećan i konačni nominalni iznos naknade od 2% na tako obračunatu osnovicu.

To u menadžmentu Luštice Develompent ne prihvataju, argumentujući to činjenicom da novac koji po ispostavljenim računima plaćaju njihovi klijenti za PDV, nije prihod te kompanije, već države te da iznos PDV-a ne može ući u obračun bruto-primitaka Luštice Development i biti osnova da se i na njega obračunava naknada od 2 odsto koju ta kompanija treba da uplati Vladi.

Po obračunu “Racio Monta”, koji je Vlada usvojila u decembru 2018. Luštica Development je državi tada bila u obavezu da na ime naknade na bruto-primitke, plati iznos od 1.373.135 eura obračunat za period do 31. decembra 2017. Međutim, kako kompanija nije bila saglasna sa takvim izvještajem revizora smatrajući da treba da plati 222.815 eura manje od iznosa koji je odredio revizor iz Kolašina, Ministarstvo finansija je sa Lušticom Development i “Racio Montom” organizovalo niz sastanaka da bi se došlo do rješenja.

Ministarstvo je tražilo i mišljenje institucije Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, odnosno Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte – tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta oko toga kako treba tumačiti pojam “bruto primitaka” iz Ugovora iz 2009. ali su se obje te institucije oglasile nenadležnim za davanje takvog mišljenja.

Budući da dogovora nije bilo, Vlada je decembra 2019. angažovala revizorku Ilinku Vuković, odnosno pravno lice “MV Konsalt” iz Podgorice da izvrši supervještačenje i utvrdi iznos bruto primitaka Luštice Developmnet, odnosno visinu do sada plaćenih obaveza te kompanije prema Vladi po tim osnovu.

Prema nalazu supervještačenja, kako se navodi u Informaciji koju je Vlada nedavno razmatrala u vezi ovog problema, konstatovano je da je Luštica Developmnet izvršila ukupna plaćanja prema Vladi (Ministarstvu finansija) od 2.407.228 eura, a da su njene ukupne obaveze prema državi “po osnovu land transfera” za perid od 2009. do 2021. bile 4.089.534 eura.

”Ukupne neizmirene obaveze Luštice Development AD Tivat na dan 31. 12. 2021.godine (za period od 2009. do i sa 2021. godinom) iznose: prema Opštini Tivat 32.523 eura na ime 3 odsto prefakturisanih troškova vode i kanalizacije; prema Vladi Crne Gore – Ministarstvu finansija 3.818.103 eura po osnovu land transfera – kupoprodajna cijena za raspolaganje placem u ukupnom iznosu od 947.394 eura, te po osnovu 2% bruto primitaka iznos od 2.230.447 eura”, navodi se u nalazu supervještačenja.

Uz to, po nalasku “MV Konsalta”, Luštica Development bi Vladi trebalo da plati i još 640.262 eura na ime ugovorene zatezne kamate na neizmirene obaveze za period od 2015. do i zaključno sa 31. decembrom 2021.

Iz kompanije kažu da su primili zahtjev i da ga analiziraju

Iz kompanije Luštica Developmnet već su ranije potvrdili “Vijestima” da imaju različita viđenja sa Vladom i revizorom iz Kolašina kojeg je ona angažovala da obračuna njihove bruto – primitke, zbog toga što je revizor u njih uračunao i PDV koji ta kompanija nije prihodovala, već je on po automatizmu otišao državi.

Po njihovoj računici, krajem prošle godine ukupne obaveze koje kompanija ima prema Vladi na osnovu procenta u bruto-primicima, odnosno kupoprodajne cijene za raspolaganje placevima ispod vila koje grade na Luštici, bili su oko 2,6 miliona eura, ali nisu željeli da detaljnije komentarišu najnoviju računicu i zahtjev Vlade da državi plate preko 3,8 miliona eura.

”Primili smo zahtjev i trenutno analiziramo usklađenost obračuna sa odredbama Ugovora o zakupu zemljišta iz 2009”, rekli su “Vijestima” u menadžmentu Luštice Development.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *