Za šest godina poreski dug povećan 291 milion

Dodajte komentar

Poreski dug u prethodnih šest godina bilježio je kontinuiran trend rasta, krećući se od 296 miliona eura evidentiranih na kraju 2010. godine, pa do 587 miliona eura, koliko je iznosio na kraju 2015. godine, saopštio je “Danu”direktor Poreske uprave (PU) Miomir M. Mugoša. Tokom 2011. godine, kako je kazao, dug je porastao za 74 miliona eura, tokom 2012. za 72 miliona, a tokom 2014. za 101 milion eura. Analiza poreskog duga početkom oktobra pokazala je da on iznosi 585,4 miliona.

S obzirom da je poreski dug 9. oktobra iznosio 585.443.507,57 eura, mogu da kažem da smo ga, nakon višegodišnjeg trenda rasta, uspjeli smanjiti za više od dva miliona eura u odnosu na 31. decembar 2015. godine, kada je iznosio 587.688.851,18 eura. Osnovni dug u navedenom periodu je smanjen za oko 10 miliona eura, ali obračunavanje kamate od 0,03 procentna poena na dnevnom nivou na sva neizmirena dugovanja onemogućava značajnije smanjenje ukupnog poreskog duga. Kretanje duga pojedinačnih poreskih obveznika pratimo u kontinuitetu kako na nivou centrale, tako i u područnim jedinicama PU, preduzimajući sve mjere za naplatu potraživanja, a u nastojanju da zaustavimo višegodišnji rast poreskog duga, u čemu smo i uspjeli, pa se isti smanjio na najmanju moguću mjeru”, rekao je Mugoša.

Podatak o ukupnom naplaćenom poreskom dugu za godinu dana, otkako je Mugoša na čelu PU, nije moguće izdvojiti jer se, kako je kazao, prema pojedinačnim poreskim obveznicima preduzimaju mjere za naplatu kako tekućih, tako i zaostalih potraživanja, pri čemu se najprije pokrivaju najstarije obaveze, a sve se uplate skupa vode u evidenciji informacionog sistema Poreske uprave.

Najveći dužnik po osnovu poreza i doprinosa trenutno je Rudnik uglja Pljevlja (RUP).

RUP se nalazi na tzv. crnoj listi poreskih dužnika koju kvartalno objavljujemo na našoj internet stranici. Taj obveznik je tokom prethodna dva mjeseca izvršio uplatu u iznosu od više od tri miliona eura na ime zaostalih potraživanja, a postoje projekcije i da će PU do kraja godine uspjeti da naplati znatan dio potraživanja od tog obveznika. RUP izmiruje tekuće obaveze u kontinuitetu, tako da u međuvremenu njihov osnovni dug nije rastao“, rekao je Mugoša.

Poreska uprava, kako je naglasio, promoviše proaktivan pristup poreskim obveznicima, podstičući dobrovoljno poštovanje poreskih propisa, ali ima i mehanizme za naplatu poreza od nekooperativnih poreskih obveznika.

Uvođenjem procedura analize rizika kroz čitav niz indikatora i softversku aplikaciju, u toku ove godine fokusirali smo svoje aktivnosti kontrole i naplate na obveznike kod kojih upravo postoji visok rizik za poštovanje poreskih propisa. Tako su u fokusu naše pažnje tokom ove godine bila lica koja se bave ugostiteljskom đelatnošću, advokati, nerezidenti i lica koja se bave građevinarstvom, i njih pratimo u kontinuitetu, preduzimajući kratkoročne mjere naplate kod obveznika kod kojih postoji naplatni potencijal, a koji kasne sa izmirivanjem obaveza“, objasnio je Mugoša.

Na pitanje da li se ikada može naplatiti 541 milion eura duga koji se tretira kao nenaplativ, on je odgovorio da je ukupan iznos nenaplativih potraživanja manji od tog iznosa.

“To su potraživanja preduzeća koja već dugi niz godina ne obavljaju đelatnost i nemaju imovinu, te su ista teško naplativa ili gotovo nenaplativa”, kazao je Mugoša.

U PU su u oktobru bila zaposlena 634 lica, a prosječna plata bila je 524,98 eura.

(Cijeli tekst u današnjem Danu)

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *