Lainović: Legalizacija kreće od 1. marta, rata od 40 do 88 eura

Dodajte komentar

Visina naknade za komunalno opremanje na okvirnom primjeru objekta od 150 m2 u Podgorici, u prvoj zoni prema preliminarnom obračunu iznosi oko 21 hiljadu eura, koja podijeljena na 240 mjesečnih rata iznosi oko 88 eura mjesečno, dok za četvrtu zonu za objekat iste površine visina komunalne naknade iznosi oko oko 9 i po hiljada eura, dok bi mjesečna rata na 20 godina iznosila oko 40 eura, kaže za časopis MORT-a “Turizam i prostor” Radmila Lainović, rukovoditeljka Direkcije za stanovanje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Kada će se krenuti u proces regularizacije u Crnoj Gori?

“Zakon je stupio na snagu 31. avgusta 2016. godine, a počinje da se primjenjuje od 1. marta 2017. godine. S obzirom na njegov opseg i činjenicu da zahtijeva kvalitetnu koordinaciju opštinskih i državnih organa, zatim uspostavljanje evidencije neformalnih objekata uvezanu sa podacima Uprave za nekretnine i potpuno jasan sistem apliciranja i rješavanja zahtjeva, bilo je potrebno vrijeme za adekvatnu pripremu.”

Kolika će biti prosječna naknada koja će morati da se plati, i na koji način se očekuje da građani te obaveze finansiraju?

“Visina naknade će zavisiti, kao prvo, od opštine u kojoj se nalazi objekat, jer sve opštine imaju posebne propise o obračunu komunalnih naknada. Ona se obračunava u zavisnosti od površine objekta, zone u kojoj je izgrađen, namjene i drugih kriterijuma koji su utvrđeni odlukama. Dakle, za objekte osnovnog stanovanja plaćanje naknade za komunalno opremanje će se vršiti u 240 rata, ukoliko to zahtijeva nelegalni graditelj, a za ostale u 120 rata.”

Pored ove obaveze predviđeno je plaćanje naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja u opštinama crnogorskog primorja. Osim toga, predviđena je i naknada za legalizaciju, koja iznosi 20% od utvrđene visine iznosa komunalne naknade i koja se takođe ne plaća za objekte osnovnog stanovanja. Važno je naglasiti da je objekat osnovnog stanovanja stambeni objekat, bruto građevinske površine do 200 m2, u kojem stanuje vlasnik neformalnog objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji imaju prebivalište u mjestu u kojem je izgrađen neformalni objekat, i to ako vlasnik i članovi porodičnog domaćinstva nemaju u svojini ili susvojini drugi stambeni objekat, odnosno stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore.

Naime, svi uslovi su kumulativni i svimorraju biti ispunjeni da bi se objekat smatrao objektom osnovnog stanovanja. Visina naknade za komunalno opremanje na okvirnom primjeru objekta od 150 m2 u Podgorici, u prvoj zoni prema preliminarnom obračunu iznosi oko 21 hiljadu eura, koja podijeljena na 240 mjesečnih rata iznosi oko 88 eura mjesečno, dok za četvrtu zonu za objekat iste površine visina komunalne naknade iznosi oko oko 9 i po hiljada eura, dok bi mjesečna rata na 20 godina iznosila oko 40 eura.

Da bi se u procesu legalizacije obezbijedila sigurnost rasta vrijednosti legalizovanih objekata, što je takođe jedan od ciljeva procesa, propisano je da se prikupljena sredstva sa jednog područja, odnosno jednog neformalnog naselja, ulažu upravo u taj prostor. Ovo rješenje je značajno sa stanovišta motivacije nelegalnih graditelja da uđu u proces regularizacije, za šta je osim zakonske prinude, potrebno predočiti i osigurati benefite samog procesa, koji, u krajnjem, treba da budu izgradnja nedostajuće infrastrukture i poboljšanje uslova života.

Šta će se dešavati ako neko odbije da uđe u proces regularizacije?

“Predlogom Zakona predviđen je rok od 270 dana za podnošenje zahtjeva, što je vjerujemo, više nego dovoljno. Za očekivati je da se određeni broj građana neće prijaviti, a u tim slučajevima zaprijećeno je primjenom kaznenih odredbi Zakona, odnosno predvi- đena je kazna za pravno i/ili fizičko lice koje nije podnijelo zahtjev za legalizaciju neformalnog objekta.”

Pored prekršajne odgovornosti, vlasnici objekta koji ne žele da podnesu zahtjev plaćaće godišnju naknadu, čija visina neće biti manja od iznosa zakonom predviđenih naknada. Takođe, shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti, opštine su dužne da sprovode mjere poreske destimulacije nelegalnih graditelja da zadrže status kvo svojih objekata.

Tačnije, predviđeno je uvećanje poreske stope za objekte izgrađene suprotno zakonu: 50% za objekte osnovnog stanovanja i čak do 100% uvećanje poreske stope za sekundarne objekte – rezidencijalne ili poslovne. Primjenom ovih mjera nelegalni graditelji će se stimulisati da uđu u proces, jer će visina poreza i predvi- đene godišnje naknade kumulativno biti veće od iznosa predviđenog procesom regularizacije.

Analitika

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *