CBCG: Usvojena odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka

Dodajte komentar

Na današnjoj sjednici Savjeta Centralne banke usvojena je odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka, kojom se vrši usklađivanje regulative sa Direktivom 2009/111, kojom se u značajnoj mjeri mijenja i dopunjuje Direktiva 2006/48 u dijelu koji se odnosi na izračunavanje i tretman velikih izloženosti, saopšteno je iz CBCG.

Usvajanjem ove odluke predmetna materija će biti u visokom stepenu usklađena sa evropskim zakonodavstvom, dok će potpuna usklađenost biti ostvarena nakon izmjena u Zakonu o bankama kojim bi se stvorio pravni osnov za poseban tretman izloženosti prema određenim institucijama (investicionim firmama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama koje podliježu prudencionoj superviziji).

Izračunavanje izloženosti banaka ima za cilj utvrđivanje nivoa izloženosti banke prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica, sa ciljem praćenja da li se banka pridržava limita izloženosti propisanih Zakonom o bankama, a prvenstveno limita velike izloženosti koji iznosi 25% sopstvenih sredstva banke. Odlukom su obuhvaćene izloženosti banke po osnovu aktivnosti iz kojih proizilaze tržišni rizici, izloženosti koje proizilaze iz ulaganja u HOV ili ulaganja u otvorene investicione fondove.

Imajući u vidu da primjena ove odluke, zbog isključivanja određenih kategorija, koje umanjuju izloženosti predviđene postojećom odlukom (kao što su garancije banaka), može uzrokovati prekoračenje propisanih limita, bankama se dozvoljava da se ista mogu postepeno smanjivati, na način i sa rokovima otplate koji su definisani ugovorom na osnovu kojeg je proizašla izloženost.

izvor: portalanalitika.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *