Za sada nema raskida ugovora sa Vektrom

Dodajte komentar

Vlada Crne Gore za sada neće raskidati ugovor sa Vektrom Montenegro koji se odnosi na kupovinu nekadašnjeg HTP Boka, saznaju Dnevne novine. Kako je saopšteno, postoji osnov za raskid ugo­vora, ali da će se sačekati sa tom odlukom. Vektra bi u slučaju da se pokrene raskid ugovora mogla da podnese odštetni zahtjev kojim bi mogla da traži da naplati štetu koja je prouzrokovana što planska do­kumenta nijesu usvojena na vrijeme.

Ugovor o kupoprodaji HTP Bo­ka, koji je potpisan 2007. godine sa VektromMontenegro, neće za sada biti raskinut, saopšteno je za Dnev­ne novine iz Vlade.

“To jeste jedna od opcija, ali za sada ništa nije pokrenuto”, kazali su iz Vlade. Kako su ponovili, os­nova za raskid ugovora sa Vektrom ima, ali će se sačekati sa podnošenjem zahtjeva dok u ponedjeljak Privredni sud ne donese rješenje o uvođenju stečaja u Vektra Mon­tenegro, pa će se nakon toga mno­ge stvari znati. U rješenju će biti i navedena imovina koju OTP faktoring namjerava da blokira. OTP je podnio zahtjev za uvođenje steča­ja u Vektra Montenegro koje je vla­snik 59,33 odsto Vektra Boke.

Stečaj je uveden zbog duga od skoro 21 milion eura. Ukoliko bi Vlada pod­nijela zahtjev za raskid ugovora sa Vektrom, to bi moglo da otvori no­vi sudski postupak. Naime, Vektra bi mogla da traži da joj se vrati dio od 22,2 miliona eura koji je dala za kupovinu akcija. Taj iznos prema ugovoru iznosi oko 15 miliona eu­ra, ali uz to bi Vektra mogla da traži odštetu od države jer nijesu na vri­jeme usvojena planska dokumen­ta koja su ih spriječila da realizuju ulaganja u hotele i objekte koje posjeduje u Herceg Novom.

Ročište na kojem će se razma­trati zahtjev za uvođenje steča­ja u Vektra Boku zakazano je za 27. mart. Uvođenjem stečaja u toj kompaniji država bi bila u boljoj poziciji jer proglašenjem stečaja najčešće prestaju da važe svi ugovori koji su bili na snazi do tada. Tako da će eventualan odluka Vla­de o tom slučaju može prolongirati za kraj marta.

“Svakako ćemo gledati da zašti­timo interes države u maksimal­no mogućoj mjeri”, poručili su iz Vlade.

Iz sindikalne organizacije Vektra Boke 26. januara poslali su pismo opštini Herceg Novi u kojem su tra­žili hitan raskid ugovora o privatiza­ciji sa Vektra Bokom. Radnici su ta­da naveli da investicije nijesu realizovane, a djelimično porušeni hote­li sablasno stoje u Igalu, kao i da su stavljeni pod hipoteku objekti hote­la Tamaris, motela Dubrava, resto­rana Galeb, hotela Plaža, restorana Levanger, motela Borići u korist CKB banke zarad obezbjeđivanja kredita u visini od 3,25 miliona eura.

izvor: portalanalitika.me /Dnevne novine

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *