CBCG: Crnogorski bankarski sistem relativno stabilan

Dodajte komentar

Ukoliko se nastavi najavljena tendencija banaka u pravcu izmještanja loših kredita sa velikom vjerovatnoćom se može očekivati da će bankarski sektor 2011.godinu završiti sa pozitivnim finansijskim rezultatom, zaključeno je na sjednici Savjeta Centralne anke Crne Gore CBCG.

Evidentno je blago smanjenje aktive i kreditnog potencijala banaka, kao i blagi pad depozitnog potencijala koji je karakterističan za kraj finansijske godine.

Kontinuirane supervizorske aktivnosti potvrđuju da je bankarski sistem relativno stabilan, likvidan i solventan.

Savjet je donio Odluku o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka, usaglašenom u najvećem dijelu sa Direktivom 2006/48EZ,  kojom se banke obavezuju da najmanje jedanput godišnje javno objavljuju kvantitativne i kvalitativne podatke o svom poslovanju propisane odlukom.

CBCG će nastaviti da prati situaciju i na nivou bankarskog tržišta i na nivou pojedinačnih banaka i prema potrebi preduzimati korektivne mjere.

Savjet je usvojio Izvještaj Guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore.

“U izvještaju je konstatovano da su nastavljeni pozitivni trendovi u crnogorskoj  ekonomiji, ali da je još uvijek rano govoriti o njenom potpunom oporavku s obzirom da su efekti krize, a time i pojedini rizici,  i dalje prisutni”, saopšteno je iz CBCG.

Procjene Centralne banke ukazuju da je za prva tri kvartala ove godine ostvaren rast BDP-a od oko 3,5 odsto. U novembru ove godine je stopa inflacije ostvarila pad od 0,2 odsto.

“Usporavanje globalnog rasta rezultiralo je smanjenjem cijena hrane i energenata na globalnom nivou, što je uticalo na revidiranje naniže projekcije Centralne banke o stopi inflacije u ovoj godini, tako da se očekuje njeno kretanje u rasponu od 2,75 odsto do četiri odsto”, ocijenio je Savjet CBCG.

U  izvještaju je istaknuto da nastavak  trenda stabilizacije u bankarskom sektoru doprinosi stabilnosti finansijskog sistema u cjelini.

“Zaključeno je da u ovom trenutku ne postoje direktni rizici koji ugrožavaju finansijsku stabilnost, a ukupan nivo rizika je ocijenjen kao umjeren. Međutim, usporeni trend rasta svjetske ekonomije  i aktuelna ekonomska situacija  u  Evropskoj Uniji zahtijevaju povećan stepen opreznosti”, ističu u CBCG.

Savjet je donio Odluku o dopuni Odluke  o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama kojom se uvodi obaveza obezbjeđenja prethodne saglasnosti Centralne banke vezano za obavljanje transakcija kupovine i prodaje kreditnih potraživanja i potraživanja po osnovu lizinga.

Takođe, Savjet je donio Odluku o dopuni Odluke o bankarskom ombudsmanu kojom se  obezbjeđuju neophodni materijalno-tehnički uslovi za ostvarivanje funkcija bankarskog ombudsmana, a posebno u dijelu obavljanja nesmetane pisane komunikacije bankarskog ombudsmana sa klijentima banaka i finansijskih institucija, kao i korespondencije sa drugim subjektima.

izvor: CdM.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *