ŠTEDNJA U EUR

ŠTEDNJA U USD

A vista štednja

○ Oročena štednja ○

ŠTEDNJA U CHF

Rentna štednja

Anticipativna štednja

ŠTEDNJA U GBP

Dječja štednja

Svi navedeni podaci su preuzeti iz javno dostupnih informacija banaka iz štampanih materijala i sa interneta, te se samim tim ograđujemo od eventualnog objavljivanja pogrešnih informacija.Podaci se ažuriraju na mjesečnom nivou, odnosno kada dođe do promjene podataka.

Sve sadržaje portala Bankar.me koristite na vlastitu odgovornost . Portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Pristup svim sadržajima Portala dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.